Bijeenkomsten

ReconnAct organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor kwartiermakers en projectleiders waarin zij op weg geholpen worden in hun eigen gemeenten een Maatjesproject te starten en uit te voeren.