Werken aan de toekomstLaat u inspireren over de thema’s Werk, Participatie en Duurzaamheid via interactieve workshops.

We nodigen u daartoe graag uit op dit inspiratie evenement “Werken aan de Toekomst”.

Het evenement start met een dynamische, interactieve carrousel van de volgende vier workshops:

 1. De gemeente 
  Concrete tips voor werkgevers over de participatiewet door gemeente.
 2. De werkzoekende
  Enkele (ex-)werkzoekenden worden geïnterviewd over hun zoektocht naar werk.
 3. De werkgever
  Ervaringen uit de praktijk van werkgevers met werknemers die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.
 4. De opleider
  ROC: hoe kunnen wij u als werkgever van dienst zijn.

De vier workshops leiden tot veel leermomenten, verbinding en nieuwe inzichten. Werkgevers hebben vaak geen kennis van wat lokale overheden en opleidingsinstituten kunnen bieden. Daarom bied dit evenement een goed moment om elkaar te vinden.

Het volledige programma:

15.30-16.00 uur:   inloop
16.00-16.10 uur:  opening
16.10-17.30 uur:   vier interactieve workshops
17.30-18.15 uur:   tijd voor een drankje en om met elkaar de ervaringen op informele wijze te bespreken.

Voor vragen over het evenement of het bij u organiseren van dit evenement kunt u contact met ons opnemen.